Blixt Security Solutions - Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Blixt Security Solutions, verder te noemen Blixt, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Blixt deze gegevens nodig heeft

Blixt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit consultancy dienstverlening.

Hoe lang Blixt uw gegevens bewaart

Blixt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Blixt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van <BEDRIJFSNAAM> worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. <BEDRIJFSNAAM> gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blixt.nl. Blixt zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Blixt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Blixt maakt gebruik van een
betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat uw  persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Blixt
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Blixt op via info@blixt.nl.


Blixt.nl is een website van Blixt Security Solutions.

Blixt Security Solutions is als volgt te bereiken: Postadres:
Panheelstraat 48 6845MB Arnhem
E-mailadres: j.h.baars@blixt.nl